top of page

EGE SİSTEM OKULLARI

ANAOKUL PDR ÇALIŞMALARI

Oryantasyon Çalışmaları

Okulun ilk günlerinde öğrencilerin okula uyumlarını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca velilere bu süreçte neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verilmektedir.

 

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla ölçek ve test uygulamaları yapılmaktadır. Öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla ders ortamında ve oyun ortamında gözlenmektedir. Öğretmenlerle ortak çalışılarak öğrencilerle alakalı değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca sınıfta grup etkinlikleri de yapılmaktadır.

  

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Öğrenciye belli yeterlikler kazandırmaya, öğrenmesini kolaylaştırmaya ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmasına yönelik destek sağlanmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesine odaklanır.

 

Koruyucu Rehberlik Çalışmaları

Öğrenciler problem yaşamadan önce bu konularda yapılan çalışmalar koruyucu rehberlik çalışmalarıdır. Öğrencilerle çatışma çözme, mahremiyet eğitimi ve hayır diyebilme konularında sınıf rehberlik çalışmaları, dikkat güçlendirme çalışmaları, kendini ve çevresini tanıma çalışmaları, duyguları tanıma, etkin iletişim kurma konularında çalışmalar yapılmaktadır.

 

Öğrencinin Okula Hazır Oluşunu Ölçme Çalışmaları

Uzmanlık alanı gerektiren Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okul psikologlarımız tarafından 4-6 yaş öğrencilerimize uygulanmaktadır. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir test olup okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi altı adet alt test ve toplam yüz maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi böylece okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.

 

Veli Seminerleri

Velilerin ihtiyaç duydukları konular belirlenerek öğretmenlerimizce verilen veli konferanslarıdır.

bottom of page