top of page

Yapım aşamasındayız. 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

     Bu derste öğrencilerin sistematik, analitik düşünme becerisi kazanmaları ve algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı,  pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.

      Birinci ve ikinci kademe düzeyindeki Bilişim Teknolojileri Eğitimi 1-2. sınıflarda temel seviye, 3- 4. sınıflarda orta seviye ve 5-6. sınıflarda ileri seviye olarak verilmekte olup; Microsoft Office, Photoshop, After Effect, Arduino,Tinkercad,

3D Max , C#, Scratch, Kod Org, Kod Lab, gibi farklı bilişim alanlarındaki eğitimlerle öğrencilerimize keşfetmeye üretme heyecanını tattırarak zihinsel gelişim süreçlerine destek vermektedir.

       Ege Sistem öğrencileri, ortaokul kademesine geçiş yaptıklarında  ilkokul kademesinde öğrendikleri blok kodlama mantığından “Metin Tabanlı Kodlama – C#” mantığına, web tabanlı tasarım platformlarından profesyonel Adobe programlarına geçiş yaparlar.
      Ortaokul kademesinde kodlama ve tasarım derslerini ilk defa alan öğrencilere özel hazırlanmış programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeylerinin eşit seviyelere gelmesi sağlanır.

        Bilişim Teknolojileri Eğitiminde misyonumuz, sadece teknolojiyi kullanan değil; teknolojiyi geliştirebilme ve üretebilme düşüncesini aşılayarak, geleceğe yön veren nesiller yetiştirmektir…

Ege Sistem Okulları

bottom of page