top of page

EGE SİSTEM OKULLARI

İLKOKUL PDR ÇALIŞMALARI

Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerin okulumuza uyumunu sağlamak ve PDR servisini tanıtmaya yönelik yapılan çalışmalardır.

• PDR servisi nedir, ne işe yarar?

• PDR servisi ile neler paylaşabilirim?

 

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Bireysel öğrenci görüşmeleri yapılarak öğrencinin gözlemi sağlanır. Sınıf etkinlikleri yapılarak öğrencinin sadece bireysel boyutta değil sınıf içerisinde ve grup bazında özellikleri gözlemlenir.

  

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin, ilgi, yetenek ve özelliklerini, öğrenme güçlüklerini, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak için yapılan rehberlik çalışmalarıdır.

 

Koruyucu Rehberlik Çalışmaları

Yaşa özgü problemlerle karşılaşmadan önce öğrencilerle gerçekleştirilen önleyici rehberlik çalışmalarıdır.

  • Çatışma çözme ve oyuna girme çalışmaları

  • Hayır diyebilme-tehlikelerden korunabilme-tedbirli olma etkinlikleri

  • Mahremiyet eğitimine yönelik bireysel-grup-sınıf rehberlik çalışmaları

  • Dikkat Geliştirme Çalışmaları

  

Grup Çalışmaları

İlkokul öğrencilerinin, kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak, duygularının farkına varmalarını sağlamak, kendilerini doğru ifade etmelerine yardımcı olmak, etkin dinleme ve empati kurma becerilerini geliştirmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek adına yapılan rehberlik çalışmalarıdır.

 

Veliye Yönelik Yapılan Grup Çalışmaları

Velilerin kendi öğrenim yaşantılarını hatırlatarak, çocuklarının öğrenim yaşantılarına destek olmalarını sağlamayı amaçlayan grup çalışmalarıdır.

bottom of page