top of page

EGE SİSTEM OKULLARI

ORTAOKUL PDR ÇALIŞMALARI

Oryantasyon Çalışmaları

Ortaokula gelen tüm öğrencilerimize okulun fiziki şartlarını ve işleyişini tanıtmak amacıyla oryantasyon programı yapılmaktadır. Programın uygulanmasında ESO kuralları ve ESO ruhu göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerimize yönelik olan Hedef Belirleme Çalışmaları; sene başında onlarla görüşmeler gerçekleştirilerek yıl içerisindeki hedefleri, özellikle 8.sınıfların lise ve ileriye yönelik hedefleri belirlenmektedir. Öğrencilerimize ders başarısını artırmak amacıyla izlenen yollar ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini anlamalarına yönelik bireysel, grup ve sınıf bazında eğitim verilmektedir.

 

Öğrenme Stillerini Belirleme Çalışmaları

Öğrencilerimizin “Öğrenme Stillerini” belirlemeye yönelik envanter uygulanarak, öğrenme stilline uygun çalışma alışkanlığının önemi vurgulanmaktadır.

 

Test Çözme Teknikleri Konusunda Çalışmalar

Öğrencilerimizin test teknikleri konusunda becerilerini artırmak, yeni test taktiklerini onlara kazandırabilmek ve sınav süreci konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

LGS Süreci Çalışmaları

Öğrencilerimiz LGS süreci konusunda bilgilendirilerek yıl içerisinde sınav başarıları takip edilerek ve bireysel takip sistemleri oluşturularak hem öğrencilerimize hem de veliye geri bildirim verilmektedir.

 

Sınav Kaygısı Çalışmaları

Öğrencilerimize sınav kaygısı envanteri uygulanarak bu konuda tüm öğrencilerimiz ile çalışılmaktadır.

 

Bireysel İlgi-Yetenek Belirleme Çalışmaları

Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini belirleyerek doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Akademik Benlik Kavramı ölçeği uygulanarak öğrenci ve velilerimiz ile sonuçları paylaşılmaktadır.

 

Meslek Tanıtım Çalışmaları

Lise seçimi ve meslek tanıtımları konusunda kendilerine uygun tercihler yapabilmeleri amacı ile öğrencilerimize yıl içerisinde destek verilmektedir.

 

Kişisel Gelişim Rehberlik Çalışmaları

Ergenlik Dönemine Yönelik Çalışmalar; ergenlik döneminde gelişim özellikleri ve bu dönemde yaşanacak problemler konusunda destek olmak amacı ile yıl içerisinde öğrencilerimize bilgilendirme konusunda bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

 

Öfke Kontrolü ve Problem Çözme Becerilerini Geliştirme Çalışmaları

Öğrencilerimizin öfkelendikleri durumlarda kendilerini sağlıklı ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

 

Akran İstismarı ve Siber Suçlar Konusunda Çalışmalar

Öğrencilerimizin arkadaşlık ilişkileri ve internet kullanımında sınırlarını korumanın önemi konusunda bilinçlendirmek amacıyla grup çalışmaları yapılmaktadır.

bottom of page