top of page

EGE SİSTEM OKULLARI

LİSE PDR ÇALIŞMALARI

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Faaliyetleri

       Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bireyin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini fark etmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla yapılan sistemli, profesyonel yardım sürecidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenirler. Lise çağındaki gençlerin, ergenlik döneminden kaynaklanan sorunlarına yardımcı olur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunur. 

 

Kariyer Belirleme Ve Yönlendirme Çalışmaları

      15-18 yaş arasındaki öğrencilerde özel yeteneklerin ortaya çıktığı, bir mesleğe yönelme gereksiniminin duyulduğu dönemdir. Bu nedenle eğitsel ve kişisel rehberlik hizmetlerinin yanı sıra Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin de önemi büyüktür. Lise sondaki bir öğrencinin yükseköğretime ya da hayata ve iş alanlarına doğru yönlendirilmesi için onun bu dönemde bireysel özellikleri, koşulları, kapasite ve sınırlılıkları açısından çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Sistemli ve yeterli tanıma ve tanıtma çalışmaları bu yıllarda önemini arttırır. Bu kapsamda ESO Lise rehberlik çalışmaları 9. Sınıftan itibaren aşağıdaki etkinlikler çerçevesinde yürütülür:

 • 9. Sınıf ve Ara Sınıf Uyum çalışmaları

 • Meslek, Kişilik  ve Çoklu Zekâ Envanterleri

 • Ders ve Meslek seçimine yönelik Bireysel Görüşmeler

 • Üniversite Tanıtım Sunumları - Üniversite Tanıtım Gezileri

 • Test tekniği ve zaman yönetimine yönelik bireysel ve grup çalışmaları

 • Sınav kaygısına yönelik bireysel ve grup çalışmaları

 • YKS’ ye yönelik bireysel ve grup çalışmaları ile sınav başvuruları,

 • YKS sonrasında Tercih Danışmanlığı

  

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

     Rehberlik hizmetlerini en sağlıklı yürütme şekli sloganımızda da olduğu gibi ‘’Mutlu Öğrenci- Mutlu Veli- Mutlu Okul’’ üçgeni içerisinde gerçekleşmektedir. Öğrencilerin her kademede farklı ihtiyaç ve sorunları ortaya çıkar. Bu durumdan zaman zaman ailelerde etkilendiği gibi, bazen de farkında olmadıkları durumlar oluşmaktadır. Her iki durumda da aileyi işin içinde tutarak işbirliği yapmak sonuca ulaşmada en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Velilerimize, okula başladıkları günden itibaren oryantasyon çalışmaları ile başlayarak öğrencilerimizin okul sürecini  daha sağlıklı yürütmelerine yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki konular kapsamında bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır:

 

 • Ders başarısı konusunda belirleyecekleri tutumlar

 • Ergenlik döneminde geliştirebilecekleri bakış açıları

 • LGS süreci

 • YKS süreci

 • Tercih danışmanlığı

 • Ders, meslek ve üniversite seçimlerine yönelik kariyer danışmanlığı

 • Aile içi sorunlar ve arkadaşlık ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar ile baş etme becerileri         

 • Davranış sorunları ve baş etme becerileri

 • Bireysel destek ihtiyacı olan öğrencilere yönelik çalışmalar

 • BEP kapsamında öğretim gören öğrencilerin ailelerine BEP çalışmaları bilgilendirmeler

 • PDR alanında uzman desteği alan öğrencilerimize yönelik takip çalışmaları

 • Dikkat, kişisel sorunlar, mesleki karar verme ile ilgili tespitler yapmak ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli test ve envanter uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

bottom of page