top of page

''31 YILLIK DENEYİMİMİZLE İZMİR'İN TEK YERLİ EĞİTİM KURUMUYUZ''

1988 yılında Ege Sistem Dershaneleri olarak eğitim hayatına başlayan kurumumuz, 28 yıllık dershanecilik tecrübe ve birikimini 2015-2016 eğitim öğretim yılı başından itibaren Ege Sistem Okulları olarak sürdürmektedir.

Öğrencilerini geleceğe hazırlama konusunda profesyonel kadrosu ve farklı öğretim yöntem ve teknikleriyle bir dünya vatandaşı yetiştirme gayesi ile ortaokul ve lise öğrencilerinin yanında ve hizmetindedir.

FELSEFEMİZ

Eğitim felsefemiz;temel felsefemiz ilerlemeci yaklaşımdır.Bu yaklaşımda öğrenci aktif halde tutulur,öğretim ve ya öğretme okulumuzda öğrenciye rehberlik etme faaliyetidir.Demokrasi kültürü ve özgürlüğe olan inancımızı tüm eğitim kadromuz benimsemiş ve okulumuzda bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir.Bu sayede öğrencilerimiz özgüveni yüksek mutlu bireyler olarak hayata hazırlarız.

   Arkadaşları ile işbirliği yapabileni sorumluluklarını bilen,araştıran,yeni fikir ve projeler üretebilen,sorgulayıcı,karşılaşacağı problemleri çözebilen,sevgi,saygı,empati,işbölümü gibi değerlere sahip;sınıfta ve ilgli derslerin atelyelerinde ve labaratuvarda aktif olan,faaliyetlere katılan öğrencilerimiz ezberden çok özümseyerek ,yaparak yaşayarak öğrenir ve öğrendiklerini hayata geçirebilirler.

   Başarılı olabilmek ve hızla gelişen,ilerleyen dünyayı yakalayabilmek için mutlaka küçük yaşlarda Yabancı dil öğrenmeye başlamak bu konuda belirli bir seviyeye gelebilmek,uluslararası vizyona sahip olmak için ikinci bir dilde uzmanlaşmak şarttır.

Bu nedenle okulumuzda küçük yaşlardan itibaren ikinci yabancı dil eğitimi de verilmektedir.

   Amacımız,eğitim programlarımız çerçevesinde keyifli ve kalıcı öğrenme etkinliklerinde öğrencinin ön planda olması,geleceğin aydın ve lider ruhlu bireylerinin yetişmesidir.

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizin yarınlarda başarılı bir biçimde var olabilmesi için MİSYONUMUZ:
Her insanın değerli olduğuna inanan,
Tüm bireylere saygılı, özgüveni gelişmiş,
Kendisi ile barışık, hoşgörülü, başkalarının inançlarına saygılı,
İnsanların haklarını koruyan,
Başarı ve mutluluğun çalışmayla, değişen dünya kosullarına uyumla sağlanabileceğini bilen,
Milli kültür ve değerlerini içselleştirmiş,
Evrensel değerleri benimsemiş,
Bilimsel ve analitik düşünceye sahip, sosyal,
Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan,
Doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

MUTLU ÖĞRENCİ - MUTLU VELİ - MUTLU OKUL üçgeninde kaliteli ve fark yaratan eğitim anlayışıyla başarıyı yakalayan bir kurum olmaktır.

Tel: +9 0507 690 25 01 / +9 0507 690 03

431 Sokak No:18 Güzelbahçe-İZMİR 35140

bottom of page